Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri

GÜNÇE YAPI olarak, yaşanabilir bir çevre ve mekânlar yaratma tutkumuzla hareket ediyoruz. Kente estetik kimlik katan konut projelerimizle, yaşam alanlarında teknolojik donanımlar ile yenilikçi, güvenli yapılar oluşturarak; topluma ve çevreye değer katıyoruz.

Konut ölçeğinden başlayarak, kentsel mekânlar ve kentsel dönüşüm konularında hizmet vermekteyiz. Estetik ve fonksiyonel mimarisi ile yaşamdan alacaklı olduğunuz keyif ve haz ile buluşma fırsatını sizlere her projede sunuyoruz.

Yıpranan tarihi, kültürel taşınmaz varlıklarımızın yenilenerek korunması ve yaşatılması için uzman ekibimizle restore ediyoruz. Konut, kentsel dönüşüm ve özel projelerimizi profesyonel mimari kadromuz ile birlikte yürütmekteyiz.

2001 yılından günümüze kadar devam etmekte olan inşaat ve taahhüt faaliyetlerimiz, proje geliştirme, konut projeleri ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kurumsal yapılanma sürecimizle beraber GÜNÇE YAPI çatısı altında devam etmektedir

Hayata geçirdiğimiz projelerde olduğu gibi kentsel dönüşüm projelerimiz de “kente değer katan” bir misyonu hedefliyor. Yaşamı ve doğayı merkez alan kentsel dönüşüm projelerimizi kaliteden ödün vermeden tamamlıyoruz.

Depreme dayanıklı yeni konutlar üreterek, yeni yaşam ve yatırım alanlarını hayata geçiriyoruz. Birçok il ve ilçede hayata geçirilen projelerle konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor.

Restorasyon

Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır.

Geçmişten günümüze değin süre gelen tarihin yaşatılması için, onun belgesi niteliğinde olan ve tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı ve korunması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarihe, arkeolojiye verilen önemle birlikte restorasyonda önem kazanmıştır. Restorasyonun amacı tarihi eser ve dokuların özgün biçimleriyle korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Toplum tarafından özel, sanatsal, tarihi, belgesel, estetik, bilimsel, düşünsel veya dinsel değerleri olduğu kabul edilen objelere ”kültür varlığı” adı verilir. Bunlar kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel mirası oluştururlar. Ülkemiz tarihi yapılar, kültürel miras ve çevre değerleri ile zengin bir ülkedir. GÜNÇE YAPI olarak; tarihi eserlerimizin restorasyon projelerini özgün değerlerin korunması, daha uzun yıllar yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için özenle çalışıyoruz.

Hedefimiz koruma altındaki kültür mirasımızı,  profesyonel bir çalışma ve son teknik imkanları kullanarak, geçmişine sahip çıkan misyonumuzla medeniyetimize yeniden kazandırmaktır. Estetik dokunuşlar ve yaratıcı yansımalarla kültür varlıklarımızı restore ediyoruz.

GÜNÇE YAPI olarak; Projelendirme hizmetleri; Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon vb… Çalışmalarımızı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Çevre Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler ve Özel Kuruluşlar ‘la sürdürmekteyiz.

Onlar bize inandı ve başardık

Referans Listemiz